Cuneiform tablet: promissory note for silver, Ebabbar archive

Clay | 4.5 x 6.4 x 2cm | c. 626 B.C.

Unknown Artist

Transliteration:

Obverse

1. 30 GUN KU.BABBAR šá dutu ina muḫ-ḫi < > IMU-MU

2. IdAMAR.UTU-GI ILUGAL-a-ni IMar-duk-a IGir-re-e-ma

3. IdAG-GI a-ki-i 1+šu(!)(tablet:ma) a-na 1 MA.NA U8.UDUḫa

4. a-na dUTU ina itiKIN i-nam-din-nu 1en pu-ut šá-né-e na-...
read more