“Io” - Costume For “Prometheus Bound” By Aeschylus

Watercolour on paper | 0.35 x 0.25m | 1967

Nikos Hadjikyriakos-Ghikas

Nikos Hadjikyriakos-Ghika. "Io" - costume for "Prometheus Bound" by Aeschylus, (1967). Watercolour on paper.

Image and text courtesy of Benaki Museum - Ghika Gallery, 2022
read more