Gezicht van de Tafelberg bij Blaricum, met links Craayloos' Bosch en rechts de 'tafel'

Pen | 426 x 570mm | c. 1795

Jacob Cats

Object: RP-T-2009-10

Image and text courtesy of Rijksmuseum, 2019
read more