A fresco by M. Nesterov from Akhali Zarzma monastery, Abastumani, Georgia

Fresco | 1904

Mikhail Nesterov

Image courtesy of WikiArt
read more