'Verklaaringe der cyffers en letters van 't Pragtig gebouw, dat ter occasie van d'Aakensche Vreede, op Woesndag 11 Juny 1749 […] in 's Gravenhage Verligt en Geillumineerd is geweest […]'

Etching (?) | 46.2 x 58.2cm | c. 1749

Noordelijke Nederlanden

Object: 2134

Images and text courtesy of the Rijksmuseum Twenthe, 2017
read more