Stroitel'stvo Moskvy. Ezhemesiachnyi zhurnal Moskovskogo oblastnogo ispolnitel'nogo komiteta Soveta R., K. i K. Deputatov, no. 11 (Building Moscow: Monthly Journal of The Moscow Soviet of Workers, Peasants, and Red Army Deputies) Stroitel'stvo Moskvy. Ezhemesiachnyi zhurnal Moskovskogo oblastnogo ispolnitel'nogo komiteta Soveta R., K. i K. Deputatov, no. 7 (Building Moscow: Monthly Journal of The Moscow Soviet of Workers, Peasants, and Red Army Deputies)

Book | 30.5 x 23 x 0.3cm | 1929

Georgii Stenberg, Vladimir Stenberg

Credit: Gift of The Judith Rothschild Foundation
Object: 228.2001.G1-4

Image © MoMA - Museum of Modern Art, New York, 2019
read more