Lovisa Ulrika (1720-1782), drottning av Sverige, förmäld med konung Adolf Fredrik

143 x 110cm

Antoine Pesne

Credit: Övertagande 1866 från Drottningholm
Object: NMDrh 724

Image © Nationalmuseum Sweden, 2019
read more