“Katrakyli”

26 x 50.5cm | 1992

Zafeiris Tsouralis

"Katrakyli" (hoop that rolls as children push it with a rod), by Zafeiris Tsouralis. Stavros, Thessaloniki [Open Care Center for the Elderly (KAPI)], 1992.

Image and text courtesy of Benaki Toy Museum, 2022
read more